โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

สัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กมีปัญหา ความบกพร่อง EF

ทักษะ EF หรือ Executive Functions ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เป็นการทำงานระดับสูงของสมอง ในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำ ความบกพร่อง EF จึงหมายถึง ปัญหาด้านการยับยั้ง ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตัวเองมีผลกระทบ หรือรบกวนผู้อื่น กระสับกระส่าย วอกแวกง่าย ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทักษะ EF หรือ Executive Functions มีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ Working Memory (ความจำเพื่อใช้งาน), Inhibitory Control (ยั้งคิด ไตร่ตรอง), Shifting หรือ Cognitive Flexibility (ยืดหยุ่นความคิด), Focus หรือ Attention (จดจ่อ ใส่ใจ), Emotional Control (ควบคุมอารมณ์), Self – Monitoring (ติดตาม ประเมินตนเอง), Initiating (ริเริ่มและลงมือทำ), Planning and Organizing (วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ), Goal – Directed Persistence (มุ่งเป้าหมาย)

ความบกพร่อง EF

สัญญาณ ความบกพร่อง EF

ปัญหาด้านการยับยั้ง

 • ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตัวเองมีผลกระทบ หรือรบกวนผู้อื่น
 • อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย
 • วอกแวกง่าย
 • ขาดความยับยั้งชั่งใจ ใจร้อน หุนหันพลันแล่น

ปัญหาด้านการปรับเปลี่ยน

 • มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งใหม่
 • อารมณ์เสีย เมื่อมีการเปลี่ยนแผน หรือเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
 • ใช้เวลานาน กว่าจะรู้สึกวางใจ กับสถานที่ใหม่ หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์

 • โกรธรุนแรง
 • อารมณ์ฉุนเฉียว กับเรื่องเล็ก ๆ
 • เมื่อผิดหวัง จะเสียใจนานกว่าเด็กคนอื่น

ปัญหาด้านความจำ

 • ถ้าสั่งให้ทำงานหลาย ๆ อย่าง จะสามารถจำได้แค่คำสั่งแรก หรือคำสั่งสุดท้ายเท่านั้น
 • ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ แม้เคยสอน หรือช่วยเหลือ

ปัญหาด้านการวางแผน

 • ต้องบอกให้ทำงาน
 • ไม่สามารถหาของต่าง ๆ เจอ แม้ว่าจะชี้บอกแล้ว
 • ทิ้งของเกลื่อนกลาด ต้องให้คนอื่นเก็บให้ แม้จะสอน หรือแนะนำแล้ว
 • ใส่ใจในรายละเอียดเพียงเล็กน้อยของงาน แต่ลืมเรื่องหลักที่สำคัญไป
 • ไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเกาะพลวย