โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

อย. อนุมัติ ฉีด ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม เด็ก 6 ปีขึ้นไป

อนุมัติ ฉีด ซิโนแวค เด็ก 6 ปี อย. ไฟเขียว ให้ฉีดวัดซีนป้องกัน โควิด – 19 ซิโนแวค ซิโนฟาร์มในเด็ก โดยไม่ต้องปรับขนาดยา

ปัจจุบันวัคซีน ซิโนแวค และ ชิโนฟาร์ม ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยได้คำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ได้อนุมัติให้ขยายอายุ กลุ่มผู้ใช้กลุ่มจาก 6 ปีขึ้นไป

ซิโนแวค เด็ก 6 ปี

อย. ไฟเขียว ฉีด ซิโนแวค เด็ก 6 ปี

จากการคาดการณ์ด้านความปลอดภัย และคุณภาพของวัคซีนพบว่าทั้ง ซิโนแวค และ ชิโนฟาร์ม ที่เริ่มฉีดในต่างประเทศ เริ่มฉีดในคนอายุ 12-17 ปี และอายุ 5-11 ปี ตามลำดับ ในประเทศไทยจึงมีข้อมูลชัดเจน สำหรับผู้ที่มีอายุ 6-17 ปี ควรเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ปริมาณวัคซีน 0.5 มล. สำหรับทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ส่วนระยะฉีด 1 จะอยู่ห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 21-28 วัน ใกล้เคียงกับวัคซีนที่ฉีดให้ผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะเมื่อศึกษาการใช้วัคซีนเชื้อตาย ในปริมาณที่เท่ากัน ตามช่วงอายุพบว่าฉีดวัคซีนเท่ากันทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ มีภูมิคุ้มกันไม่สูงเกินไปกว่ากัน

มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อในเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6% ในการระบาดระลอกใหม่ ดังนั้นควรให้วัคซีนป้องกันแก่เด็ก เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

ข้อมูลเด็กติดโควิดช่วงอายุ 5-11 ปี

  • ช่วง เม.ย.-31 ธ.ค.64 จำนวน 123,403 คน
  • ช่วง ม.ค.-2 ก.พ.65 ติดเชื้อสะสม 13,600 คน

ข้อมูลเด็กติดโควิดช่วงอายุ 12-17 ปี

  • ช่วงปี 64 ติดเชื้อสะสม 111,952 คน
  • ช่วง ม.ค.-2 ก.พ.65 ติดเชื้อสะสม 10,226 คน

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านเกาะพลวย