โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

ฝึกลูกรักการอ่าน ช่วยพัฒนาสติปัญญา และภาษาให้ลูก

ฝึกลูกรักการอ่าน ช่วยพัฒนาสติปัญญา และภาษาให้ลูก ซึ่งการอ่าน จะนำไปสู่พัฒนาการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน หรือจินตนาการ เพียงพ่อแม่ชวนลูกอ่านหนังสือ หรือนิทาน ง่าย ๆ ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้

ฝึกลูกรักการอ่าน

โดยผลสำรวจเด็กไทยพัฒนาการด้านสติปัญญา และภาษาต่ำ ผลการสำรวจสถานการณ์เด็ก และสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยูนิเซฟ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกรมอนามัย ใน 4 ด้าน ได้แก่

 • การพัฒนาทางปัญญาและภาษา
 • การเคลื่อนไหวและการพัฒนากล้ามเนื้อ
 • การพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาการเรียนรู้

ฝึกลูกรักการอ่าน ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

เด็กแรกเกิดถึง 18 เดือน

 • เข้าใจประโยคง่าย ๆ
 • ดูหนังสือ และพยายามเปิดหน้าหนังสือ
 • เลียนแบบคำพูด
 • เด็กอายุประมาณ 1 ขวบ จะเริ่มพูดเป็นคำ และเริ่มจำคำศัพท์ในหนังสือได้

อายุ 18 เดือนถึง 3 ปี

 • ชอบอ่านหนังสือเล่มเดิม ๆ เรื่องเดิม ๆ
 • พยายามพูดคำ หรือประโยคจากหนังสือเล่มโปรด
 • เลียนแบบการออกเสียงของผู้ใหญ่
 • มักจะขอให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง
 • เด็กอายุ 2 ขวบ สามารถพูดได้ประมาณ 250-350 คำ หรือ 2 คำติดกัน
 • เด็กอายุประมาณ 3 ปี จะพูดประมาณ 800-1,000 คำ หรือเริ่มพูดเป็นประโยค

อายุ 3 – 5 ปี

 • ถือหนังสือเองได้แล้ว ถือหนังสือทางด้านขวา และสามารถเปิดหน้าหนังสือได้เอง
 • ออกเสียงวรรณยุกต์ได้แม่นขึ้น
 • พูดเป็นประโยคได้คล่องขึ้น
 • พยายามจำ และเขียนตัวอักษรต่าง ๆ ได้

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านเขาน้อย