โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

ลูกนอนกรน หายใจดัง อันตรายหรือไม่

ลูกนอนกรน หายใจดัง เกิดจากอะไร ผู้ปกคริงเคยสังเกตอาการเหล่านี้ ในขณะที่ลูกของคุณ นอนหลับหรือไม่ เด็กหายใจเสียงดัง อาจเป็นสัญญาณแรกของการกรนในเด็ก และหากเด็กมีอาการมากกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ จะมีเสียงอู้อี้ และหยุดหายใจ และมีการปัสสาวะรดที่นอน ซึ่งอาจแสดงว่า มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง พ่อแม่จึงจำเป็นต้องสังเกต เพื่อพาลูกไปพบแพทย์และวินิจฉัย รักษาอย่างทันท่วงที

ลูกนอนกรน

ลูกนอนกรน ระดับไหนจึงควรได้รับการรักษา

ปัญหาการกรนของลูกน้อย เป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนมองข้าม และไม่ค่อยพบในเด็กเล็ก แต่แท้จริงแล้ว เป็นปัญหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก จนอาจทำให้เสียชีวิตได้

การกรนพบในเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี เนื่องจากเด็กในวัยนี้ มีต่อมทอนซิล และต่อมอะดีนอยด์ ที่เป็นสาเหตุของการอุดกั้นทางเดินหายใจ จนได้ยินเสียงกรน หรืออาจเป็นอาการกรนที่เกิดจากการแพ้ ต้องหายใจเข้าทางปาก จึงทำให้มีเสียงกรนเล็กน้อย และเด็กจะมีอาการดีขึ้น เมื่อตื่นนอน หากเป็นกรณีนี้ จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก

การกรนในเด็ก คล้ายกับการกรนในผู้ใหญ่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง ระบบทางเดินหายใจ เช่น ลิ้นไก่ และเพดานอ่อนที่แคบ จนทำให้เกิดการกรน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ทำให้ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการนอนหลับลดลง ส่งผลให้มีพัฒนาการผิดปกติทั้งทางร่างกาย และทางปัญญา เช่น การเจริญเติบโตช้า พฤติกรรมก้าวร้าว ซุกซนผิดปกติ (Hyperactive) บางคนอาจมีอาการปัสสาวะรดที่นอนได้ และส่งผลให้การเรียนไม่ดี หรือมีปัญหาการเข้าสังคม
  2. การตีบของทางเดินหายใจ เช่น จมูก ลำคอ โคนลิ้น กล่องเสียง ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ขณะหลับ ส่งผลให้ขาดออกซิเจน ขณะนอนหลับ และเกิดการทำงานหนักของระบบหัวใจ และหลอดเลือด

ผลข้างเคียงของการนอนกรน

  • เสี่ยงต่อพัฒนาการที่ผิดปกติ การกรนของเด็ก อาจส่งผลให้พัฒนาการผิดปกติทั้งทางร่างกาย และทางปัญญา
  • เสี่ยงต่อการเป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่นิ่ง ๆ ไม่ค่อยได้ เรียนช้า ผลการเรียนไม่ดี ส่งผลให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนในระยะยาว และไม่อยากเข้าสังคม
  • โตช้า การกรนจากทางเดินหายใจถูกปิดกั้น อาจส่งผลให้ลูกโตช้า ก้าวร้าว และซุกซนผิดปกติ

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านเกาะพลวย