โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

เสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกให้ลูก

วิธี สร้างความมั่นใจ ให้ลูก ความมั่นใจ และความกล้าแสดงออก จะส่งเสริมให้ลูก เกิดความมั่นใจในตัวเอง เป็นพื้นฐานที่พ่อแม่สามารถสร้างให้ลูกได้ด้วยตนเอง ความมั่นใจในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้ลูก กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่กลัวความล้มเหลว หรือความผิดหวัง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา

สร้างความมั่นใจ

วิธี สร้างความมั่นใจ ให้ลูก

  • ชื่นชมความพยายามของลูก ไม่ว่าลูกจะทำสำเร็จหรือไม่ การให้กำลังใจ กับความพยายามของลูก จะทำให้เด็ก ไม่รู้สึกผิด หรืออาย ที่จะทำผิดพลาด
  • สอนลูกให้คิดบวก การคิดบวก มองโลกในแง่ดี คิดว่าทำได้ ไม่ย่อแท้ต่ออุปสรรค ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง การให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่าย ๆ เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ทานข้าวเอง เมื่อเขาทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
  • เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่ชอบ การให้ลูกได้ทำกิจกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี เมื่อเด็กได้ทำต่อหน้าคนเยอะ ๆ เขาจะกล้าเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก และไม่กลัวที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่น
  • ให้ลูกลองทำสิ่งใหม่ ๆ การให้ลูกได้ลองทำอะไรที่ทำไม่ได้ หรือไม่เคยทำมาก่อน เมื่อสามารถทำได้แล้ว เขาจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
  • แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ทำให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาในแบบที่เขาเป็น ให้กำลังใจ เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างง่าย ๆ
  • มอบหมายงานง่าย ๆ ให้ลูกทำ เช่น ทิ้งขยะ ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน พับผ้าห่มของตัวเอง ตากผ้าเช็ดตัว เป็นการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ
  • ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หากช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะขาดความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง กลัวเวลาที่เจอปัญหา
  • ไม่เปรียบเทียบลูก กับเด็ก ๆ คนอื่น การเปรียบเทียบลูกกับเด็คนอื่น จะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น และไม่นับถือตัวเอง
  • เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง เมื่อลูกทำผิด ควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล และถามสาเหตุที่ทำ พร้อมแนะนำให้เขา รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง

ความมั่นใจในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตได้ หากพบว่าลูกเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง ควรเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก หรือหาวิธี เพื่อให้ลูกเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเกาะพลวย