โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

building1
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2512
building2 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
building3 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
building4 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
building5 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
building6 บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2534
building7 บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2544
building8 บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2554
building9 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
building10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
building11 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
building12 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
building13 ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540
building14 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536