โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

เทคนิคเพิ่มความสูง ที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกได้

เทคนิคเพิ่มความสูง เคล็ดลับ วิธีเพิ่มความสูง ความสูง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้เรามีความน่ามอง มีความมั่นใจในตัวเอง นอกจากปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกได้ ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลัง การรับประทานอาหาร คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยลูกให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง

เทคนิคเพิ่มความสูง

เทคนิคเพิ่มความสูง

  1. กระโดดเชือก การออกกำลังกายที่มีการยืดของร่างกาย อย่างเช่น การโหนบาร์ กระโดดเชือก บาสเกตบอล หรือว่ายน้ำ เป็นประจำ วันละ 30-60 นาที สามารถช่วยเพิ่มความสูงได้ การออกกำลังทำให้ร่างกาย กระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโกรทฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างมากกับการเจริญเติบโต
  2. ดื่มนมวันละ 2 แก้ว การดื่มนมจืด วันละ 2 แก้ว หลังอาหารเช้า และก่อนนอน จะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการเจริญเติบโต และเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกด้วย
  3. งดดื่มน้ำอัดลม ในน้ำอัดลมมีกรดร้ายแรง ซึ่งเข้าไปทำลายกระดูก และฟัน หากรับประทานบ่อย ๆ อาจจะกลายเป็นโรคกระดูกพรุน และโรคเบาหวานได้ด้วย
  4. นอนหลัง 3 ทุ่ม ช่วงหลัง 3 ทุ่ม เป็นช่วงที่ฮฮร์โมนความสูงหลั่งออกมามากที่สุด หากอยากมีรูปร่างที่สูง และสุขภาพดี ควรปรับเวลานอนให้ได้
  5. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม อาหารจำพวก ปลา กุ้งแห้ง เต้าหู้แข็ง ผักสีเขียว เช่น คะน้า ตำลึง ผักกาดเขียว เป็นแหล่งแคลเซียม

ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสูง

  • พันธุกรรม เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสูง คิดเป็น 60-80 เปอร์เซ็นต์ ความสูงของลูกจึงมักขึ้นอยู่กับ ยีนส์ของพ่อแม่
  • เพศ ชาย และหญิง มีช่วงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth Spurt) แตกต่างกัน เพศชาย มักจะเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 11 ปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดที่อายุประมาณ 13 ปี และเพศหญิง มักเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 9-10 ปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดที่อายุประมาณ 11-12 ปี โดยเพศชายจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4 นิ้วต่อปี และเพศหญิงสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3 นิ้วต่อปี
  • โภชนาการ อาหารมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก การรับประทานอาหารให้เหมาะลม และเพียงพอ จะทำให้เด็ก เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเกาะพลวย