โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

ลูกขาดสารอาหาร เกิดจากอะไร

เด็กเลือกกิน หรือกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ จะทำให้ร่างกายไม่โต พัฒนาการถดถอย และทำให้เป็น โรคขาดสารอาหาร ได้ จากผลการสำรวจพบว่า ประมาณ 20 – 50% ของเด็ก มีปัญหาเรื่องการกิน และ 70 – 89% เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ

พ่อแม่ที่มีลูกอายุ 1 – 3 ปี พบว่ามีปัญหาในการรับประทานอาหาร 35.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีปัญหา 40.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาระดับนานาชาติ ที่พบปัญหาการรับประทานอาหารในเด็กอายุ 4 ปี ได้มากถึงร้อยละ 42

โรคขาดสารอาหาร

ดังนั้นจากสถิติดังกล่าว พ่อแม่จึงไม่ควรไว้ใจว่าปัญหาการกินเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะพัฒนาและการเติบโต ส่วนสำคัญประการแรก คือโภชนาการ หรือการกิน ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่เราทำทุกวัน

โรคขาดสารอาหาร คืออะไร

ภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และสร้างพลังงานให้กับร่างกาย เมื่อเด็กขาดสารอาหาร จะส่งผลต่อพัฒนาการ และการเจริญเติบโต เนื่องจากร่างกายจะไม่สามารถดึงดูดสารอาหารที่สำคัญไปใช้ มักพบในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องการสารอาหาร และร่างกายกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร หรือการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาสมอง ความฉลาด และการเรียนรู้อีกด้วย

อาการเบื้องต้น ของโรคขาดสารอาหาร

  • ซึมเศร้า ไม่มีความสุข ไม่ร่าเริง
  • น้ำหนักน้อย
  • รู้สึกกระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง
  • ตาเหลือง
  • พูดช้า
  • ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
  • ผิวแห้ง
  • มีปัญหาผมบาง ผมขาดง่าย ไม่แข็งแรง
  • เบื่ออาหาร
  • ผิวเหี่ยวย่น ตาลึก แก้มตอบ

หากผู้ปกครองสังเกตเห็นอาการของลูก แล้วมีความกังวลว่า ลูกจะขาดสารอาหารหรือไม่ สามารถพาไปพบแพทย์ และตรวจร่างกาย เพื่อความสบายใจ หรือเข้าไปตรวจสอบ เพื่อทราบปัญหาก่อน จะสามารถแก้ไขได้ ก่อนที่ลูกจะขาดสารอาหาร

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านเกาะพลวย