โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

โรคที่ต้องระวังในเด็ก ช่วงหน้าฝน

โรคที่ต้องระวังในเด็ก ในหน้าฝน วัยเด็กเป็นช่วงที่ต้องดูแลใส่ใจ เรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษ โรคในเด็กที่พบบ่อยในฤดูฝนที่พบบ่อยสุดคือ ไข้หวัด มือเท้าปาก ไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ควรเฝ้าระวัง ไม่ให้ลูกน้อยเกิดความสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน หน้าฝนในประเทศไทยเป็นฤดูที่เชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิดทำงานได้ดี และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะในเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้สูง เพราะภูมิต้านทานในร่างกายยังไม่แข็งแรงพอ อาจนำไปสู่การติดเชื้อ และเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย

โรคที่ต้องระวังในเด็ก

โรคที่ต้องระวังในเด็ก

 1. โรคไข้หวัดใหญ่
  รคไข้หวัดใหญ่ โรคที่พบบ่อยในคนทุกเพศทุกวัย พบได้เกือบทั้งปี เพราะไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งก่อให้เกิดอาการ ไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
  ความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ โรคปอดอักเสบ และโรคสมองอักเสบ ซึ่งมักเกิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน โรคไต โรคเอดส์ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความอันตรายถึงชีวิต
 2. โรคไข้เลือดออก
  โรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลาย เป็นพาหะที่สำคัญ ยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัส และถ่ายทอดเชื้อให้คนที่ถูกมันกัดได้
  ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มักมีหน้าแดง และอาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา
 3. โรคท้องเสียหรืออุจจาระร่วง
  ภาวะที่ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูก หรือเลือดแม้เพียงครั้งเดียว โดยโรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ปรสิต โปรโตซัว หรือพยาธิในลำไส้ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และน้ำดื่มที่ไม่สะอาด รวมถึงการไม่ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร และการใส่อาหารในภาชนะที่ไม่สะอาด
  ถึงแม้ท้องเสียมักจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง แต่อาจสร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วย และเป็นเรื้อรังจนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที

โรคภัยไข้เจ็บล้วนสร้างความไม่สบายกาย และไม่สบายใจให้กับตัวเด็ก รวมไปถึงผู้ปกครองเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรค พ่อแม่ควรใส่ใจเรื่องสุขอนามัยของลูก ไม่ว่าจะเรื่องการล้างมือก่อนกินอาหาร และการดูแลบ้านไม่ให้มีภาวะเสี่ยงก่อการเกิดโรคได้


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเกาะพลวย